ගෝල්ෆේස් නිරායුධ අරගලකරුවන්ට සහ ජනමාධ්‍යවේදීන්ට සන්නද්ධ හමුදා යොදවා පහරදීම දැඩි පිළිකුලෙන් යුතුව හෙළාදකිමු.