මාධ්‍යවේදීන්ට සහ නිරායුධ ජනතාවට අමානුෂික ලෙස පහරදීම හෙළාදකිමු !